Prototypowe formularze do analizy tekstów naukowych i uzasadniania hipotez we własnych badaniach

Oto moje prototypowe formularze do analizy tekstów naukowych przedstawiających badania empiryczne:
– wyjaśniające formularz-do-analizy-badania-wyjasniajacego
– opisowe formularz-do-analizy-badania-opisowego
– eksploracyjne formularz-do-analizy-badania-eksploracyjnego
dzięki nim nauczycie się szybko analizować i oceniać teksty przedstawiające badania empiryczne według kryterium obecności w nich standardowych elementów i relacji między nimi. Analizy wcześniejszych badań sa podstawą identyfikacji luki badawczej oraz konstrukcji własnego problemu badawczego i hipotez. Zanim zaczniecie analizować teksty, powinniście rozumieć różnicę między badaniami wyjaśniającymi, opisowymi i eksploracyjnymi. Znajdziecie je wyszukując słowa w wyszukiwarce optwarteseminarium.pl lub w indeksie rzeczowym książki R. Kłeczek: Marketing i wartość. Metodologiczne aspekty badania skuteczności działań marketingowych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wrocław 2012, s. 260.

Zamieszczam także formularz do uzasadniania hipotez we własnym projekcie badawczym. formularz-do-uzasadniania-hipotezy-we-wlasnym-badaniu-empirycznym
Wszytkie cztery formularze stosuję w pracy z moimi doktorantami. Może Wam też się przydadzą? RK

Komentarze

Czy „open innovation” wpływa pozytywnie na wartość biznesu?

W związku z wypowiedziami jakie usłyszałem ostatnio na konferencji naukowej o tym, że „open innovation” (czyli „włączenie zewnętrznych aktorów do współpracy nad tworzeniem innowacji oraz ich wprowadzaniem na rynek”), wpływa pozytywnie na wartość biznesu, polecam Waszej uwadze artykuł (badanie empiryczne), w którym badacze NIE UZYSKALI POTWIERDZENIA EMPIRYCZNEGO tej zależności:
D.Faems, M. de Visser, P. Andries, B. Van Looy Technology Alliance Portfolios and Financial Performance: Value-Enhancing and Cost-Increasing Effects of Open Innovation. JOURNAL of PROD INNOV MANAG 2010;27:785–796.

Poza tym, jeśli przeczytacie podsumowanie 10 lat badań nad „open innovation”, w artykule J.West, A.Salter, W.Vanhaverbekec, H. Chesbrough. Open innovation: The next decade. Research Policy 43 (2014) 805–811, to w pkt. „5. Impact of appropriability” zobaczycie, że Autorzy: (1) nie wskazują (w zasadzie) na takie badania empiryczne, które potwierdzają wpływ „open strategies” na „value appropriability” oraz (2) wymieniają w ogóle niewiele badań zrealizowanych na świecie w ciągu 10 lat, w celu sprawdzenia tej zależności.

Jeśli widzieliście badania, które potwierdzają sugerowaną zależność, proszę o komentarze. RK

PS
Wypowiedzi nt. prawidłowości (np. o pozytywnym wpływie A na B) bez przywołania badań, na których są oparte, uniemożliwiają ocenę ich prawdziwości i dyskusję. Stanowią złe praktyki w dyskusjach naukowych – zarówno na konferencjach jak i w katedrach uniwersytetów.
Opieranie wypowiedzi nt prawidłowości w nauce na wynikach badań, stanowi podstawową formę kontroli prawdziwości zdań – możecie o tym przeczytać w książce: J.Kmita: Wykłady z logiki i metodologii nauk. PWN, Warszawa 1976, s. 119.
O, tym, że naukowcy dyskutują wyłącznie o stanie badań (wynikach i metodach sprawdzania hipotez) przeczytacie w przystępnie napisanym r13 (s. 347-383) Racjonalność w nauce, w książce V.Smith: Racjonalność w ekonomii. Oficyna Wolters Kluwer Business. Warszawa 2013. RK

Komentarze