Jak napisać abstract?

Abstrakt to cała praca w skrócie. Abstrakt artykułu przedstawiającego badanie empiryczne, powinien zawierać przynajmniej trzy elementy:(1) problem badania („purpose/goal”) – zdanie przedstawiające problem/cel jest zwykle pierwszym zdaniem abstraktu, (2) metodę („design/method”) wykorzystaną do rozstrzygnięcia problemu (tj. sprawdzenia hipotez lub odpowiedzi na pytania badawcze w-g kryterium „prawda-fałsz”), (3) wyniki badania (wyniki sprawdzania hipotez). Wielu wydawców wymaga dziś od Autora jeszcze trzech elementów, a mianowicie (4) opisu wkładu danego badania w rozwój wiezy o badanym problemie („originality/value”), (5) wskazówek dla praktyków na podstawie wyników badania („managerial implications”) oraz (6) organiczeń przeprowadzonego badania („limitations and future research”. Wkład badania w rozwój wiedzy o danym problemie powinien wynikać ze zidentyfikowanej uprzednio luki w wiedzy, która stanowi uzasadnienie podjęcia badania.
Struktury abstraktów wymaganych przez Akademię Leona Koźmińskiego dla poszczególnych typów artykułów znajdziecie TUTAJ
Strukturę abstraktu Emerald wraz z przykładem znadziecie TUTAJ
Oczywiście, najważniejsze jest studiowanie abstractów razem z całymi tekstami, które studiujecie w celu określenia luki badawczej uzasadniającej wasz problem badawczy. Podczas tych studiów (jak studiować badania empiryczne, zobaczcie TUTAJ) znajdziecie teksty zwierające „structured abstracts” oraz abstrakty bez ww. śródtytułów, jednak wszystkie będą zawierały przynajmniej trzy elementy: (1) cel/problem, (2) metodę, (3) wyniki (sprawdzania hipotez lub odpowiedzi na pytania badawcze). Abstrakty bez tych elementów lub abstrakty zawierające różne inne (zbędne) elementy, to abstrakty niskej jakości.
R.K.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *