Co to jest „oryginalne rozwiązanie” lub „wkład w rozwój” w nauce?

Na czym polega „oryginalność rozwiązania naukowego problemu badawczego” w badaniu empirycznym lub „wkład danego badania empirycznego” w rozwój wiedzy danej (sub)dyscypliny naukowej? Odpowiedź na to pytanie jest ważna dla: (1) recenzentów prac naukowych, którzy pownnini ocenić czy „oryginalność/wkład” charakteryzuje recenzowaną pracę i na czym „ona/on” polega oraz (2) autorów recenzowanych prac, którzy powinni być gotowi do odpowiedzi na pytanie: „na czym polega oryginalność rozwiązania/wkład pracy w rozwój…”. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie studiując historię badań empirycznych waszego problemu badawczego. Jak to znaleźć? Po pierwsze, niektórzy wydawcy tekstów naukowych wymagają od autorów artykułów napisania tzw. „structured abstract„, w którym jest wymagany element „originality/value”. Tam zobaczycie, jak autorzy wcześniejszych prac dotyczących Waszego problemu badawczego, zwykle w jednym, krótkim akapicie, zapisują w abstraktach „originality/value” swoich badań. Po drugie, zobaczycie w ww. tekstach, że ich autorzy powtarzają swoje zapisy o „originality/value” w innych miejscach swoich artykułów, zwykle we wprowadzeniu (introduction) oraz w podsumowaniu (summary)- znajdziecie te miejsca w tekstach wyszukując „originality” w otwartym tekście artykułu (Ctrl+F) lub dodając słowo „originality” do pola cały tekst/all text w wyszukiwarce tekstów, np EBSCO (poza tym powinniście wpisac słowo „hypothesis” do pola all text i poszukiwane słowa kluczowe do pola „abstract”.
Im więcej artykułów przedstawiających badania empiryczne dotyczące Waszego problemu badawczego przeczytacie, tym lepiej będziecie wiedzieć co to jest „oryginalność” i „wkład” oraz jak zapisać ten element w swojej pracy.
Podsumowanie: zamiast szukać definicji „oryginalnego rozwiązania” i „wkładu w rozwój…” w encyklopediach lub w poradnikach, szukajcie tych elementów w artykułach (zwłaszcza tych z listy A) przedstawiających badania empiryczne problemu badawczego , do którego robicie swój projekt badawczy. Pytajcie o takie artykuły waszych promotorów (doktoranci) lub starszych kolegów-profesorów (wszyscy). Powinni je znać lub potrafić je znaleźć. RK
PS
USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki odnosi się do „wkładu”
* w art. 13., pkt 1, stwierdza, że „rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub artystycznego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej”. Tutaj, jak mi się wydaje, mój wpis wyjaśnia, co to jest to „oryginalne rozwiązanie problemu”.
* w art. 17. pkt 1 wymaga, żeby „rozprawa habilitacyjna stanowiła znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej”. To jest z kolei, moim zdaniem, niejasne, co to jest „znaczny wkład” i czym się różni od „nieznacznego wkładu”. Jeśli macie jakieś komentarze co to jest ten „znaczny”, dajcie znać. RK
PS2
W dyskusjach dotyczących jakości tekstów naukowych (oraz w recenzjach tesktów naukowych) możecie się spotkać z ich następującymi określeniami: „interesujący”, „aktualny”, „znaczący” – moim zdaniem takie określenia niczego nie mówią o jakości tekstów i nie występują w metodologii nauki. Wprowadzają subiektywizm i zamieszanie, które skutkują tym, że zacierają różnicę między tekstami naukowymi dobrej i złej jakości, zamiast czynić ją bardziej jednoznaczną. RK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *