Studiujesz na studiach doktoranckich?

CZĘŚĆ 1. BADANIA EMPIRYCZNE
Ile artykułów (najlepiej z listy A czasopism naukowych) przedstawiających badania empiryczne przestudiowałeś/aś dotychczas pod okiem swojego promotora lub na poszczególnych przedmiotach podczas swoich studiów? Im więcej, tym bardziej jesteś na studiach doktoranckich.
Potrzebujesz dwóch rodzajów studiowania tekstów przedstawiających badania empiryczne: (1) studiowanie badań empirycznych na poszczególnych kursach doktorskich, żeby poznać wspólny dla wszystkich dyscyplin i sub-dyscyplin nauk ekonomicznych schemat takiego badania, tj. stałych części (najważniejsze, to: problem/cel, oraz hipotezy lub pytania badawcze i ich uzasadnienie, metoda sprawdzania hipotez i wyniki) i zależności między nimi – pomimo, że są realizowane w obrębie różnych teorii (sposobów wyjaśniania), (2) studiowanie badań empirycznych w celu uzasadnienia problemu badawczego do projektu badania empirycznego we własnej pracy doktorskiej. Ponieważ oglądam wiele projektów prac doktorskich, które w spisach literatury nie mają artykułów przedstawiających wcześniejsze badania empiryczne problemów, których dotyczą, przypuszczam, że ich autorzy przestudiowali niewiele (wcale?) badań empirycznych i nie znają ich wyników. Jakość takich projektów jest niska, chociaż doktorant może nie zdawać sobie z tego sprawy. Wyniki wcześniejszych badań empirycznych są jedną z podstaw formułowania i uzasadnienia problemu badawczego w projektach badań empirycznych.
Jak studiować badania empiryczne do własnego projektu badania empirycznego zobacz TUTAJ.R.K.
PS1
Pozostaje jeszcze pytanie: kiedy, podczas studiów doktoranckich, doktoranci studiują badania empiryczne (dotyczące swoich problemów badawczych lub jakiekolwiek inne)? (1) na seminariach doktoranckich (pod nadzorem promotora), (2) na poszczególnych kursach doktoranckich (pod nadzorem profesorów prowadzących te kursy – widziałem program studiów doktoranckich, w którym w spisach literatury do poszczególnych kursów nie było artykułów prezentujących badania empiryczne! czy (3) w jakiś inny sposób? Jeśli macie jakieś doświadczenia/oceny w ww. kwestiach, proszę o komentarze.
PS2
Dodatkowa kwestia, to: ile badań empirycznych dokorant realizuje przed obroną dokoratu? Czy badanie zrealizowane w doktoracie to pierwsze badanie empiryczne doktoranta? Na umiejętność realizacji badań empirycznych (tak samo jak na umiejętność np. jazdy na rowerze lub na łyżwach) wpływa m.in ilość ćwiczeń tj. (oprócz studiowania zrealizowanych badań) ilość przeprowadzonych badań. Na poziomie doktoratu standardowym rozwiązaniem tego problemu jest udział doktoranta w badaniach realizowanych przez jego promotora wraz z współnymi publikacjami lub realizacja badań empirycznych (albo ich elementów) na kursach doktorskich. Jeśli macie jakieś doświadczenia/oceny w ww. kwestiach, proszę o komentarze.

PS3
W projektach prac doktorskich widzę często (właściwie stale), że doktoranci w tym, co nazywają „przeglądem literatury” błędnie cytują wcześniejsze prace empiryczne, które mają uzasadnić problem badawczy. Błąd polega na tym, że zamiast cytować wyniki tych badań (tj. wyniki sprawdzania hipotez), piszą tylko, że takie badania miały miejsce. O takim błędzie w cytowaniu wcześniejszych prac piszą m.in. Sutton, Robert I; Staw, Barry M,, What theory is not. Administrative Science Quarterly; Sep 1995; 40, 3; pg. 371
PS4
Ostatnio, kiedy upominałem się o uzasadnienia problemów badawczych (m.in. w postaci cytowania wyników wcześniejszych badań empirycznych) w projektach prac doktorskich, jeden z Kolegów-Profesorów określił moje stanowisko jako „nadmierny rygoryzm metodologiczny” :-).

CZĘŚĆ 2. TEORIE
Ile artykułów (najlepiej z listy A czasopism naukowych) przedstawiających teorie/modele w Twojej dyscyplinie naukowej przestudiowałeś/aś dotychczas pod okiem swojego promotora lub na poszczególnych przedmiotach podczas swoich studiów? Im więcej, tym bardziej jesteś na studiach doktoranckich, itd. to samo co w części 1.

CZĘŚĆ 3. TEORIE I BADANIA EMPIRYCZNE, KTÓRE JE SPRAWDZAJĄ
Czy (na podstawie części 1 i 2) możesz wymienić teorie w Twojej dyscyplinie wraz z badaniami empirycznymi, które je sprawdzają? Im więcej, tym bardziej jesteś naukowcem, itd. to samo, co w części 1 i 2. O dwóch teoriach nauk ekonomicznych wraz z badaniami empirycznymi, które je sprawdzają przeczytasz TUTAJ i TUTAJ.

PS do części 1, 2 i 3
Pytania, które zadałem w części 1, 2 i 3 dotyczą wszytkich naukowców – nie tylko doktorantów.

Komentarze

Jedna myśl na temat “Studiujesz na studiach doktoranckich?”

  1. Tak, to prawda, doktoranci nawet nie są instruowani w zakresie weryfikacji hipotez z wcześniejszymi badaniami na ten temat, nie pokazuje im się gdzie tych badań szukać, oczekuje się głównie „ładnej” struktury, poprawnego słownictwa i wolumenu treści…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *