Badanie zrealizowane: Wpływ wyglądu oferty na wyniki sprzedaży na przykładzie aukcji internetowych w serwisie Allegro.pl.

Pani Monika Rosman-Milha (UE Wrocław) zrealizowała badanie WPŁYW WYGLĄDU OFERTY NA WYNIKI SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE AUKCJI INTERNETOWYCH W SERWISIE ALLEGRO.PL. Sformuowała hipotezy:
H1: Zastosowanie opcji płatnego promowania zwiększa sprzedaż promowanej oferty;
H1a: Pogrubienie tytułu oferty w listingu zwiększa wartość sprzedaży promowanej oferty.;
H1b: Podświetlenie tytułu oferty w listingu zwiększa wartość sprzedaży promowanej oferty;
H1c: Wyróżnienie tytułu oferty w listingu zwiększa wartość sprzedaży promowanej oferty.
H2: Wystawienie oferty za pomocą okazje.allegro.pl zwiększa sprzedaż konkretnego przedmiotu.
H3: Zielona ikona oznaczająca darmową dostawę powoduje wzrost wartości sprzedaży oferty,
H4: Połączenie grafiki, zdjęcia przedmiotu z opisem najważniejszych jego cech zwiększa wartość sprzedaży danego przedmiotu.
Metoda badania: (1) metoda generowania i analizy danych = case study research i replikacje (w-g metody R. Yin) realizowanna na tym samym przedmiocie aukcji – grillu elektrycznym – po sześć przydadków/aukcji do każdej hipotezy, (2) zmienna wyjaśniana: przychód z aukcji.
Autorka uzyskała następuące wyniki sprawdzania hipotez:
Ponieważ aukcje z pogrubieniem wygenerowały większy przychód, niż aukcje bez pogrubienia, hipoteza 1a została uprawdopodobniona.
Ponieważ aukcje z podświetleniem wygenerowały większy przychód, niż aukcje bez podświetlenie, hipoteza 1b została uprawdopodobniona.
Ponieważ aukcje wystawione z opcją wyróżnienia oferty wygenerowały większy przychód, niż aukcje bez tej zmiennej, hipoteza 1c została uprawdopodobniona.
Ponieważ aukcje wystawione z opcją promowania wygenerowały większy przychód, niż aukcje bez tej opcji, hipoteza 2 została uprawdopodobniona.
Ponieważ aukcje wystawione z opcją darmowej dostawy wygenerowały większy przychód, niż aukcje bez tej zmiennej, hipoteza 3 została uprawdopodobniona. Taki wynik sprawdzania hipotezy 3 jest zgodny z wynikam wcześniejszego badania J. Song i J. Baker, w którym autorzy uzyskali potwierdzenie hipotez: H9: Niższe koszty wysyłki są związane z wyższym przychodami netto oraz H13: Koszty wysyłki będą negatywnie wpływać na związek między dostępnością opcji przyspieszonej dostawy i przychodów netto.
Hipoteza 4 nie została uprawdopodobniona. Taki wynik sprawdzania hipotezy 4 jest zgodny z wynikam wcześniejszych badań R.C.Becherer, D. Halstead i A. J. Taylora, jak i J. Song oraz J. Bakera dotyczących znaczenia ilości zdjęć w ofercie i ich wpływie na sprzedaż i przychody netto.
RK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *