Czytajcie Akerlofa i Bonda (łącznie)! „Lemon market”.

Przeczytajcie koniecznie artykuł E.W. Bond: A Direct test of Lemon’s model: The market for used pick up trucks. The American Economic Review, September 1982, pp. 836-840 (tylko cztery strony tekstu!). Zobaczycie w nim, jak: (1): autor badania empirycznego (E.W. Bond), na podstawie ogólnej hipotezy/teorii/modelu (tutaj: słynnej teorii „Lemon market” D. Akerlof’a, noblisty z 2001) – ogólnej, bo sugerującej istnienie zależności określonymi zjawiskami na wielu/wszytkich rynkach), formułuje szczegółową hipotezę (tj. przypuszczenie dotyczące szczegółowych zjawisk dotyczących mechanizmu „Lemon market”, obserwowalnych na rynku używanych ciężarówek) do badania empirycznego, (2) sprawdza swoją szczegółową hipotezę za pomocą danych empirycznych (in context of…) na tym rynku oraz (3) na podstawie negatywnego wyniku tego sprawdzenia (braku potwierdzenia empirycznego) swojej szczegółowej hipotezy na rynku/in the context of… używanych ciężarówek) pisze, że (3) jego badanie empiryczne nie potwierdza ogólnej teorii „lemon market” Akerlofa.
Później przczytajcie artykuł George A. Akerlof: The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. (Aug., 1970), pp. 488-500. Będzie łatwiejszy do zrozumienia.
Po przeczytaniu tych dwóch tekstów w w.w. kolejności powinno stać się jaśniejsze, że: (1) badanie empiryczne sprawdza czy teoria pasuje do faktów (nie sprawdza faktów) w wybranym kontekście (in context of…), (2) warto studiować teorie ekonomiczne łącznie z ich empirycznymi sprawdzeniami, bo można na ich podstawie zwiększyć swoją wiedzę dotyczącą zależności między teorią/modelem/ogólną hipotezą i badaniami empirycznymi szczegółowych hipotez wyprowadzonych z tej teorii oraz znaleźć inspirację dla własnych badań dotyczących „Lemon market” – także w zarządzaniu, (3) badacze empiryczni stosują standardowo frazę „w kontekście” („in context of…) m.in. w celu wskazania dziedziny badania. Standardowe rozumienie frazy „in context of..” znajdziecie też w artykule V.L. Smith (Nobel 2002 z ekonomii eksperymentalnej) „Method in Experiment: Rhetoric and Reality” Experimental Economics, 5:91–110 (2002), dostępny w pdf w bazach uczelnianych. Ten sam tekst jest dostępny po polsku w książce V.L. Smith: Racjonalność w ekonomii. Oficyna Wolters Kluwer business, rozdział 13. Racjonalność w nauce, s 347-383. O tym ostatnim artykule napisałem w poście Czytajcie Vernona L. Smitha!
O standardowym (w metodologii nauki) użyciu słowa „kontekst” napisałem także w poście Od czego zacząć projekt badania empirycznego? RK

Potem możecie czytać inne artykuły prezentujące badania empiryczne, sprawdzające teorię „Lemon market” w innych kontekstach, np. Shibo Li, Kannan Srinivasan, & Baohong Sun: Internet Auction Features as Quality Signals. Journal of Marketing Vol. 73 (January 2009), 75–92 lub Charles Noussair, Stephane Robin and Bernard Ruffieux: DO CONSUMERS REALLY REFUSE TO BUY GENETICALLY MODIFIED FOOD? The Economic Journal, 114 (January 2004), pp. 102–120. Profesorom życzę wykładania teorii razem z badaniami empirycznymi, które ich dotyczą. RK
PS
Moim zdaniem, sugerowany przez Akerlofa, mechanizm przyczynowo-skutkowy „lemon market” działa także na rynku (in context of) tekstów naukowych. Jeśli nie jest dla Was jasne, które teksty naukowe są wysokiej a które niskiej jakości, to podlegacie działaniu tego niepożądanego mechanizmu, który wpływa negatywnie na pojawianie się (przynajmniej co do terminu) Waszych prac naukowych. RK

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *