Ranking uczelni, Hirsch i lista A

W związku z opublikowanym rankingiem uczelni, pojawiają się głosy temat na jego związków z kwestią jakości nauki w Polsce. Moim zdaniem, zarówno w rankingu, jak i w dyskusji o nim, pomija się kwestię ilości publikacji w wydawnictwach z tzw. ministerialnej listy A lub szerzej, kwestię ilości publikacji w topowych pismach poszczególnych dyscyplin naukowych. Wydaje mi się (na podstawie analizy wartosci indeksu dla mojego nazwiska) że indeks Hirscha traktuje tak samo publikacje z listy A i pozostałe publikacje. Wobec tego, indeks Hirscha o wartości 10 oznacza tak samo naukowca (lub uniwersytet), który ma publikacje i cytowania wyłącznie na liście A i naukowca (lub uniwersytet), który ma publikacje i cytowania wyłącznie na liście B. Podsumowując, uważam, że pytanie: ile naukowiec X (lub uczelnia X) ma publikacji na liście A (lub w topowych pisamch na świecie) to główne pytanie, które nie jest stawiane w związku z oceną jakości nauki, w wielu dyscyplinach naukowych w Polsce. Odmiany tego pytania: (1) czy różnego rodzaju reformy w nauce (w tym reformy sposobów finansowania badań naukowych) zwiększyły/zwiększają ilość publikacji na liście A? (2) czy eksperci decydujący o losach (m.in o finansowaniu) projektów naukowych mają w swoim dorobku publikacje na liście A? (3) czy w spisach literatury w sylabusach kursów na studiach uniwersyteckich znajdują się artykuły z listy A (to jest prosty miernik unaukowienia nauczania akademickiego)? (4) czy na konferencjach naukowych, autorzy z dorobkiem publikacyjnym na liście A wygłaszają referaty? czy siedzą na widowni i słuchają innych referatów? czy w ogóle ich tam nie ma? (5) czy zagraniczni naukowcy zapraszani na konferencje lub na wykłady w celu zwiększenia tzw. umiędzynarodowienia, mają publikacje na liście A czy są tylko zagraniczni? RK
PS1
Wszyscy moi seminarzyści (od licencjatu do doktoratu) studiują obowiązkowo badania empiryczne publikowane w publikacjach z listy A. Uważam (i oni to potwierdzają po semestrze studiów, chociaż w pierwszym miesiącu jest trochę kłopotów i oporów), że w ten sposób łatwiej im potem zrozumieć wszytkie pozostałe teksty naukowe oraz ocenić ich jakość.
PS2
W związku z debatą o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki – „Jakie mają być nasze uczelnie i polska nauka”, na stronie www.nauka.gov.pl czytamy: „Rząd przez ostatnie lata wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa wyższego. Niektóre z nich już z powodzeniem działają,” Autorzy tego zdania nie wyjaśniają, co to znaczy „z powodzeniem”. Pytanie brzmi: czy wskutek tych zmian wzrosła/wzrośnie liczba publikacji polskich autorów na liście A? Czy liczba publikacji na liście A stanowi kryterium „powodzenia” wprowadzanych zmian instytucjonalnych w polskiej nauce?
PS3
W światowym rankingu uczelni The Center for World University Rankings (CWUR) – tym, w którym UJ i UW są w piątej setce – indeks Hirscha ma wagę 5% w ocenie uczelni i stanowi jedno z czterech kryteriów oceny (kryterium 7. Borad Impact) publikacji:
4) Publications, measured by the number of research papers appearing in reputable journals [5%]
5) Influence, measured by the number of research papers appearing in highly-influential journals [5%]
6) Citations, measured by the number of highly-cited research papers [5%]
7) Broad Impact, measured by the university’s h-index [5%]
Dwa inne kryteria (kryterium 4 i 5) związane z publikacjami, dotyczą publikowania w top-journals. Wobec tego zwiększenie ilości publikacji w top-journals daje trzy razy większą poprawę oceny uczelni, niż wzrost indeksu Hirscha.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *