Jak badać efektywność aukcji internetowych?

Jeśli chcecie badać efektywność aukcji internetowych, warto przeczytać artykuł Jaeki Song · Jeff Baker, An integrated model exploring sellers’ strategies in eBay auctions. Electronic Commerce Research (2007) 7: 165–187 .
Jego autorzy sformułowali problem: jakie (kontrolowane przez sprzedawcę) czynniki wpływają na przychody z aukcji internetowych? oraz 13 hipotez – przytaczam cztery z nich:
H3. Im więcej opcji płatności tym większy przychód z aukcji.
H5. Im większa liczba pozytywnych opinii o sprzedawcy, tym większy przychód z aukcji.
H6. Im mniejsza liczba negatywnych opinii o sprzedawcy, tym większy przychód z aukcji.
H7. Im większa liczba fotografii produktu, tym większy przychód z aukcji.
Autorzy sprawdzili swoje hipotezy za pomocą następującej metody:
1. Zebrali wartości zmiennych występujących w hipotezach za pomocą obserwowalnych wartości w aukcjach MP3 i DVD na eBay – zmienna wyjaśniana: przychód netto z aukcji (widzimy, że występuje w hipotezach H3, H5, H6 i H7) została zmierzona jako cena zamknięcia aukcji minus koszt dostawy.
2. Jako metodę analizy zebranych danych wykorzystali analizę regresji.
Przedstawili wyniki sprawdzania hipotez – tutaj wyniki sprwadzania hipotez dla aukcji DVD:
H3 nie została potwierdzona
H5 została potwierdzona
H6 została potwierdzona
H7 nie została potwierdzona
Przedstawili interpretacjie/wyjaśnienia (explanations) wyników sprawdzania hipotez, np.
H3 (Im więcej opcji płatności tym większy przychód z aukcji) nie została potwierdzona, bo równie dużo opicji płatności, co w e-Bay, było dostępnych w tamtym czasie w zwykłych sklepach detalicznych.
H7 (Im większa liczba fotografii produktu, tym większy przychód z aukcji) nie została potwierdzona, bo dla nabywców produktów homogenicznych jak DVD, dodatkowa fotografia nie jest dodatkową informacją o jakości produktu.
Przestawili, na czym polega wkład ich badania w rozwój wiedzy o efektywności aukcji internetowych (o tym, co to jest wkład pojedynczego badania w rozwój wiedzy przeczytacie także w Co to jest „oryginalne rozwiązanie” lub „wkład w rozwój” w nauce?
Sformułowali ograniczenia swojego badania: (1) przeprowadzili swoje badanie analizując aukcje MP3 i odtwarzacze DVD – badania na innych kategoriach produktów mogą dać inne wyniki sprawdzania hipotez (możecie to sprawdzić w swoich badaniach), (2) przeprowadzli swoje badanie na e-Bay – badania innych (inaczej zorganizowanych) aukcji może dać inne wyniki (możecie to sprawdzić w swoich badaniach).
Każdy z Was może, w oparciu o ten artykuł zrealizować własne badanie wpływu różnych czynników na przychód z aukcji internetowych. Trzeba tylko: (1) sformułować (w oparciu o ww artykuł i inne źródła) własne hipotezy w których zmiennymi wyjaśnającymi będą czynniki obserwowalne na aukcjach a zmienną wyjaśnianą przychód netto z aukcji. (2) zebrać dane (=wartości zmiennych występujących w hipotezach) np. z aukcji odtwarzaczy MP3 lub innych produktów, np. na Allegro). (3) przeanalizować zebrane dane za pomocą regresji lub analizy wariancji (są w excelu).

O badaniu efektywności aukcji realizowanym na UE Wrocław przeczytacie w WPŁYW WYGLĄDU OFERTY NA WYNIKI SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE AUKCJI INTERNETOWYCH W SERWISIE ALLEGRO.PL.

Warto także przeczytać nowszy artykuł o efektywności aukcji samochodów na e-Bay: Angelika Dimoka, Yili Hong, and Paul A. Pavlou: ON PRODUCT UNCERTAINTY IN ONLINE MARKETS: THEORY AND EVIDENCE1. MIS Quarterly Vol. 36 No. 2 pp. 395-426/June 2012. Zobaczycie tam badanie empiryczne z problemem i hipotezami uzasadnionymi teorią sygnalizowania (signaling theory).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *