Uzasadnienie hipotez w badaniu empirycznym

Hipotezy w badaniu empirycznym powinny być uzasadnione przez: (1) wyniki wcześniejszych prac empirycznych (zgodność, rozbieżności) (2) teorie (3) zależności (potwierdzenia, rozbieżności) między teoriami i wynikami badań empirycznych.

ad 2. W artykule: Jaeki Song · Jeff Baker, An integrated model exploring sellers’ strategies in
eBay auctions. Electronic Commerce Research (2007) 7: 165–187, DOI 10.1007/s10660-007-9001-x, znalazłem zdanie, które odzwierciedla pracę do wykonania przez badaczy empirycznych, żeby wykazać zależność: teoria -> hipotezy w badaniu empirycznym: „Po pierwsze, przeglądamy literaturę dotycząca aukcji i aukcji internetowych. Ponieważ nie ma jednej teorii aukcji elektronicznych, do sformuowania hipotez w naszym badaniu empirycznym, wykorzystujemy teorie z ekonomii, marketingu i psychologii”. (First, we will first review literature relating to both auctions and Internet auctions. While a cohesive theory of electronic auctions does not yet exist, we utilize theories from economics, marketing, and psychology to develop hypotheses.)
Poza tym, przed każdą hipotezą zobaczycie w tym tekście akapit ją uzasadniający, który kończy się formułą „dlatego proponujemy następujacą hipotezę” (Therefore, we propose the following hypothesis).
Mój komentarz jest taki: Przegląd literatury w badaniu empirycznym jest po to, żeby wskazać związek sformułowanych hipotez z teoriami, z których zostały wyprowadzone (oraz z wynikami wcześniejszych badań empirycznych dotyczących problemu podejmowanego w badaniu). Zadanie dla badacza = trzeba (po)znać te teorie i te badania empiryczne. Warto przeczytać cały ten artykuł, żeby zobaczyć jakie teorie (i w jaki sposób) wykorzystali autorzy do uzasadnienia swoich trzynastu hipotez. O uzasadnieniu hipotez przeczytacie także w Od czego zacząć projekt badania empirycznego? RK

ad 3.
W artykule: Terho, Eggert Haas, Ulaga: How sales strategy translates into performance: The role of salesperson customer orientation and value-based selling. INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT · MARCH 2015 znajdziecie uzasdanienie hipotezy przez pokazanie rozbieżności między teorią i wynikami badań empirycznych oraz charakterystyczne słowo „hence” łaczące/uzasadniające proponowaną hipotezę z wynikami wczesniejszych badań problemu (w innych tekstach znadziecie słowa „consequently”, „so we propose” itp.).
Although a recent meta-analytic study did not find a consistent effect of customer orientation on performance (Franke & Park, 2006), previous research provides evidence for this relationship (Jaramillo, Ladik, Marshall & Mulki, 2007).
Hence:
H1: Salesperson customer-orientation increases salesperson performance.

Jak widać, żeby sformułować tę hipotezę, Autorzy przeczytali (przynajmniej) dwa teksty: jeden o teorii problemu i jeden o badaniu empirycznym dotyczącym tego problemu. I kolejna kwestia w badaniu empirycznym: skąd wziąć miary zmiennych zawartych w hipotezie. Najprostsza, standardowa odpowiedź: z wcześniejszych badań probemu. Zobaczcie, jak to zrobili ww autorzy:
„We relied on existing scales whenever possible (see Appendix 1 for scale items). Customer
orientation was measured using the scale by Thomas, Soutar and Ryan (2001), and salesperson
performance was operationalized based on Homburg, Müller and Klarmann (2011).

PS1
Często słyszę od autorów projektów badawczych zdanie „nie było wcześniej takich badań empirycznych, które ja chcę zrobić i nie ma takich teorii, z których można wyprowadzić hipotezy, które sfromułowałem w projekcie). Takie zdanie świadczy jedynie o tym, że autor nie zna wcześniejszych badań empiryczych ani teorii, które mogłyby uzasadnić jego projekt.
PS2
Czasem spotykam się z pytaniami i różnymi opiniami w kwestii: ile hipotez powinno być w badaniu empirycznym? Moja odpowiedź: w badaniu, o którym mowa w tym wpisie jest 13 hipotez, w innych badaniach znajdziecie jedną, dwie lub trzy hipotezy. Pytanie lub opinie co do ilości hipotez nie mają większego znaczenia w badaniach empirycznych. Nie ilość hipotez jest ważna, ale ich uzasadnienie.
PS3
Spotykam się z następującym negatywnym zjawiskiem w projektach badań empirycznych: autor projektu formułuje hipotezy a w dalszej części projektu pisze, że zamierza przeprowadzić studia literaturowe. Projekt o takiej strukturze zawiera sprzeczność polegającą na tym, że problem i hipotezy powinny być wynikiem studiów literaturowych (tj. studiów wyników wcześniejszych badań empirycznych i wcześniej sformułowanych teorii).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *