Czytajcie Vernona L. Smith’a!

W związku z naszym postulatem: „Czytajcie klasyków”, polecamy artykuł V.L. Smith (Nobel 2002 z ekonomii eksperymentalnej) „Method in Experiment: Rhetoric and Reality” Experimental Economics, 5:91–110 (2002), dostępny w pdf w bazach uczelnianych. Ten sam tekst jest dostępny po polsku w książce V.L. Smith: Racjonalność w ekonomii. Oficyna Wolters Kluwer business, rozdział 13. Racjonalność w nauce, s 347-383.  Zwróćcie uwagę na: (1) rysunek przedstawiajacy zależność między teorią a badaniem empirycznym (Figure 1 w artykule, Rysunek 13.1 w książce) + komentarz, (2) problem logiczny Duhema-Quine’a (Duhem-Quine thesis) dotyczący możliwości falsyfikacji hipotez, (3) kategorię „auxiliary hypothesis” („hipoteza pomocnicza”) i jej związki z D-Q thesis i z możliwością falsyfikacji hipotez (są to problemy i zasady wspólne dla wszytkich nauk: fizyki i ekonomii) . Zobaczycie, że w niektórych polskich pracach naukowych oraz w ich recenzjach „hipoteza pomocnicza” jest przedstawiana inaczej („nieklasycznie,” łagodnie mówiąc), niż u V.L Smith’a, co wprowadza zamieszanie i obniża jakość tych prac i recenzji. I jeszcze jedno: zawsze, gdy słuchacie wykłądu z metodologii nauki,  pytajcie prelegenta o źródła – ostatnio widzałem dwa wykłady z metodologii nauki, których autorzy nie podawali żadnych źródeł przekazywanych treści.

Czytajcie i zamieszczajcie Wasze komentarze i pytania związane z tą lekturą.
A może chcecie polecić teksty jakichś innych klasyków?

R.K.

Komentarze

Jak odróżnić ekonomię od nauk o zarządzaniu?

Wszystkie osóby, które zastanawiają się, jakie są różnice pomiędzy Ekonomią a Naukami o Zarządzaniu zapraszam do zapoznania się z opracowaniem TUTAJ Wydaje się, że jednym z prostych kryteriów tego rozróżnienia jest kryterium przedmiotu badania: ekonomia traktuje przedmioty badania jako „czarne skrzynki” a nauki o zarządzaniu badają procesy wewnątrz „czarnych skrzynek”. RK

 

 

Komentarze