Czytajcie Borkowską! (jak stosować case study research w badaniu naukowym)

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zrobić projekt badania empirycznego, w którym sprawdza się alternatywne hipotezy wyprowadzone z teorii za pomocą metody case study, przeczytajcie książkę: B. Borkowska: Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce. Wyd UE Wrocław, 2009. Może temat książki nie jest dla was interesujący, ale warto ją przeczytać jako ćwiczenie metodologiczne, tj. żeby zobaczyć jak: (1) Autorka zestawia (w pkt 3.1 i 3.2) alternatywne teorie (modele Stiglera, Pelzmana i Beckera) wyjaśniania zjawisk będących przedmiotem jej badania, (2) formułuje (wyprowadza z ww. teorii) trzy alternatywne hipotezy do swojego badania empirycznego (s. 85-86) oraz (3) za pomocą analizy przypadków sprawdza (w pkt 3.3.1, 3.3.2 i 3.3.3), które z nich są uprawdopodobnione przez dane empiryczne a które nie są, wpisując wynik sprawdzania hipotez na końcu każdego z ww punktów. Po przeczytaniu tego tekstu możemy sobie zadać pytania odnośnie jakości naszych projektów badawczych: (1) jakie znam alternatywne teorie (modele) dotyczące problemu, którym chcę się zająć w projektowanym badaniu empiryczym? (2) które z nich będę sprawdzał w projektowanym badaniu? O sprawdzaniu alternatywnych teorii w badaniu empiryznym przeczytacie we wpisie Badanie empiryczne to sprawdzanie, która z alternatywnych teorii pasuje do zebranych danych
Jak poznać alternatywne teorie, dowiecie się we wpisie Od czego zacząć…? RK
PS1
Ww. pytania można uzupełnić jeszcze o takie: o jakich alternatywnych teoriach zjawisk/problemów (wraz z wynikami sprawdzających te teorie badań empiryczych) dyskutujemy na konferencjach i/lub zebraniach katedr?
PS2
Zastosowanie odmiany metody case study w badaniach empirycznych znajdziecie także w książce Puzzles of Economic Growth (red L. Balcerowicz, A. Rzońca) (książka dostępna za darmo w pdf). Autorzy piszą o tej metodzie na s. 16: In the present study, we apply a (…) method: a comparative study of specially selected pairs of countries. Ciekawe, że w spisie literatury w tej książce nie wystepuje żaden tekst klasyka metody case study w badaniach empirycznych = R Yin. Tę książkę warto przeczytać w całości.

Czytajcie Vernona L. Smith’a!

W związku z naszym postulatem: „Czytajcie klasyków”, polecamy artykuł V.L. Smith (Nobel 2002 z ekonomii eksperymentalnej) „Method in Experiment: Rhetoric and Reality” Experimental Economics, 5:91–110 (2002), dostępny w pdf w bazach uczelnianych. Ten sam tekst jest dostępny po polsku w książce V.L. Smith: Racjonalność w ekonomii. Oficyna Wolters Kluwer business, rozdział 13. Racjonalność w nauce, s 347-383.  Zwróćcie uwagę na: (1) rysunek przedstawiajacy zależność między teorią a badaniem empirycznym (Figure 1 w artykule, Rysunek 13.1 w książce) + komentarz, (2) problem logiczny Duhema-Quine’a (Duhem-Quine thesis) dotyczący możliwości falsyfikacji hipotez, (3) kategorię „auxiliary hypothesis” („hipoteza pomocnicza”) i jej związki z D-Q thesis i z możliwością falsyfikacji hipotez (są to problemy i zasady wspólne dla wszytkich nauk: fizyki i ekonomii) . Zobaczycie, że w niektórych polskich pracach naukowych oraz w ich recenzjach „hipoteza pomocnicza” jest przedstawiana inaczej („nieklasycznie,” łagodnie mówiąc), niż u V.L Smith’a, co wprowadza zamieszanie i obniża jakość tych prac i recenzji. I jeszcze jedno: zawsze, gdy słuchacie wykłądu z metodologii nauki,  pytajcie prelegenta o źródła – ostatnio widzałem dwa wykłady z metodologii nauki, których autorzy nie podawali żadnych źródeł przekazywanych treści.

Czytajcie i zamieszczajcie Wasze komentarze i pytania związane z tą lekturą.
A może chcecie polecić teksty jakichś innych klasyków?

R.K.