Od czego zacząć projekt badania empirycznego?

Projekt badania empirycznego zaczynamy od studiów literaturowych, mających na celu uzasadnienie problemu i hipotez naszego badania (co to jest uzasadnienie problemu badawczego, znajdziecie m.in. w Sutton, Robert I; Staw, Barry M,, What theory is not. Administrative Science Quarterly; Sep 1995; 40, 3; pg. 371 oraz R. Kłeczek: Marketing i wartość. UE Wrocław 2012 w-g indeksu rzeczowego (s. 260): problem badawczy i jego uzasadnienie, hipotezy i ich uzasadnienia). Dobry projekt badania empirycznego ma uzasadniony problem badawczy, zły projekt nie ma uzasadnienia problemu badawczego, chociaż ma studia literaturowe. Uzasadnienie problemu badawczego, to zależność między tym problemem a wynikami wcześniejszych jego badań. Brak uzasadnienia problemu badawczego w projekcie można poznać po tym, ze w studiach literaturowych uwzględnionych w projekcie nie znajdziemy wyników wcześniejszych badań problemu a znajdziemy tylko: (1) definicje pojęć i (2) wzmianki, że jakie badania miały miejsce bez podania ich wyników. Czytaj dalej Od czego zacząć projekt badania empirycznego?